Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

miaki
09:39
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
miaki
09:33

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
miaki
09:33
Może zamiast myśleć o tym, czego Ci brakuje, skupisz się na tym, co masz w zasięgu ręki?
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaoutofmyhead outofmyhead
miaki
09:32
4268 d847 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoutofmyhead outofmyhead
miaki
09:32
4141 f85d 420
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viaoutofmyhead outofmyhead
miaki
09:30
Tęsknota to jest słowo na Ż:
żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B:
boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca.
Tęsknota to jest słowo na T:
Ty.
— Anna Janko, "Pasja według św. Hanki"
Reposted fromperla perla viajointskurwysyn jointskurwysyn
miaki
09:28
7090 197d 420
miaki
09:27
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viaheavencanwait heavencanwait
miaki
09:25
6337 b9fc 420
Reposted fromyourhabit yourhabit viaheavencanwait heavencanwait
09:25
9413 cf6b 420
miaki
09:25
0208 6db1 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannalu pannalu

September 25 2018

miaki
20:32
2073 4589 420
Reposted fromimradioactive imradioactive
miaki
20:32
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimradioactive imradioactive
miaki
20:16
6617 f1fa 420
Reposted fromtfu tfu vialaluna laluna
miaki
20:14
Reposted frombluuu bluuu viamaardhund maardhund

September 23 2018

miaki
21:38
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamrs-cold mrs-cold
miaki
21:34
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viamrs-cold mrs-cold
miaki
21:34
9709 d747 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamrs-cold mrs-cold
miaki
21:33
5346 a7ef 420
Reposted frompulperybka pulperybka viafelicka felicka
miaki
21:31
4214 3fc1 420
Reposted frommrs-cold mrs-cold viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl