Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2018

miaki
22:12
1478 d551 420
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
miaki
22:09
1109 ea93 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaparampam parampam
miaki
22:08
3321 b4fa 420
Reposted fromhissyfit hissyfit viaoutofmyhead outofmyhead
miaki
22:04
miaki
22:02
Nie ukrywam, że zdarza mi się zamęczać samą siebie pytaniami - “Dlaczego wcześniej nie mogłam tego zrobić?”, jednak zaraz przypomina mi się najbardziej prawdziwa odpowiedzieć - “Skoro tego wcześniej tego nie zrobiłam to znaczy, że jednak nie mogłam”.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaalensztajn alensztajn
miaki
21:58
2702 4f21 420
Reposted fromverronique verronique viahasandra hasandra

May 17 2018

miaki
21:12
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaluna laluna
miaki
21:11
9426 8c33 420
Reposted fromdailylife dailylife viasilence89 silence89
miaki
21:11
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viasilence89 silence89
miaki
21:11
0348 ae26 420
miaki
21:06
Nie przyszedłem rozmawiać.
Nie przyszedłem się kłócić.
Nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.
Przyszedłem się kochać.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrichardth richardth viaoutofmyhead outofmyhead
miaki
21:06
Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz.
— św. Augustyn z Hippony
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoutofmyhead outofmyhead
miaki
21:05
5716 a8cc 420
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
miaki
21:05
"Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje".
Tove Jansson "Listy"
Reposted fromperfectsense perfectsense viaoutofmyhead outofmyhead
miaki
21:03
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viastonerr stonerr
miaki
21:03
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— kamyczka
Reposted frommysoul mysoul viasilence89 silence89
miaki
20:56
Lepiej umrzeć niezrozumianą niż tłumaczyć się przez całe życie.
— Éric-Emmanuel Schmitt - "Zazdrośnice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalensztajn alensztajn

April 08 2018

miaki
20:40
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialaluna laluna

January 13 2018

miaki
23:53
2157 02fe
Reposted fromsosna sosna viasstefania sstefania
miaki
23:48
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viaIzzy721 Izzy721
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl