Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

miaki
18:05
miaki
18:05
miaki
18:03
3087 0cbc 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
miaki
18:03

Masz prawo czuć to,co czujesz. Masz prawo myśleć inaczej niż wszyscy i nie musisz się z niczego tłumaczyć.

Przed nikim.

Z wyjątkiem samej siebie.

Ponieważ to TY podejmujesz decyzje o tym jak będzie wyglądało Twoje życie i to Ty je żyjesz.

— Beata Pawlikowska
Reposted fromtinks tinks viaoutofmyhead outofmyhead
miaki
17:53
0814 dec0 420
Reposted fromhepke hepke viadzony dzony
17:52
0246 ee37 420

May 24 2017

miaki
10:39
5921 61d4 420

May 22 2017

miaki
20:36
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama, zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś- Jutra może nie być
miaki
20:35
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra.
— Żulczyk...
Reposted fromidontlikeu idontlikeu viafreedomlover freedomlover
20:28
6790 836c 420

double portrait of Marie and P.S. Krøyer
1890
it was their honeymoon in italy
he painted her and she painted him 

20:25
miaki
20:25
4635 ecde 420
Reposted fromola-la ola-la viasilence89 silence89
20:24
miaki
20:21
Cuda można porównać do kamieni: wszędzie ich pełno, oferują swoje piękno, ale prawie nikt tego nie zauważa. Żyjemy w rzeczywistości przepełnionej cudami, ale dostrzegają je tylko ludzie o rozwiniętej percepcji. Bez takiej wrażliwości wszystko staje się banalne, cudowne zdarzenie uznaje się za przypadek, przemierzamy świat bez klucza zwanego wdzięcznością. Niezwykłe zdarzenia postrzega się jak zjawiska naturalne, z których można czerpać, nie dając nic w zamian. A przecież cud wymaga wymiany: to, co zostaje mi dane, powinienem oddać innym z nawiązką. Bez zjednoczenia nie uchwycisz cudu. Nikt nie czyni cudów ani ich nie wywołuje, one się odkrywają.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr
20:13
miaki
20:10
9432 5a61 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89
miaki
20:10
8821 33ce 420
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viasilence89 silence89

May 17 2017

miaki
09:10
0261 4e0c 420
Reposted fromdesinteressement desinteressement

May 06 2017

22:08
5122 9c34 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakamykowata kamykowata
22:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl